Tema:

Klima- og miljøvennlig utvikling

Små reparasjoner - store gleder

Trenger du hjelp til å få reparert noe småtteri på en bukse, en sko, noe elektronikk eller kanskje en sykkel? Lørdag gjennomføres en Fikseri-kafe på Strømsø. Målet er et fast fikseriverksted på sikt.

Mottok pris for grønne innkjøp

Miljømerking Norge overrakte torsdag 1. september Drammen kommune prisen Årets innkjøper 2021. Det var en stolt ordfører som mottok prisen.

Rød løper for syklistene

Drammen skal bli Norges beste sykkelkommune. Som et ledd i satsingen skal tre sykkeltraseer på Strømsø rustes opp og flere er under planlegging.

Nytt kartverktøy om blå og grønne verdier

Digger du å gå barbent i gresset eller å ligge å flyte i et tjern? Har du tenkt på at de grønne og blå flekkene utfører flere viktige oppgaver som kan bidra til å bremse natur- og klimaproblemene? Nå kan du finne alt dette i et felles kart.

El-bysykler fra Steinberg til Åskollen

Elektriske bysykler er tilgjengelige på strekningen Steinberg til Åskollen, samt opp i åssidene. Tilbudet ble lansert i mai. Nå utvides parkeringstilbudet.

Kommunen velger grønt - ny elfeiebil

Drammen kommune har gått til innkjøp av elektrisk feiebil. Nyinvesteringen vil spare miljøet og redusere driftskostnadene med 80 prosent sammenlignet med forgjengeren.

Unik miljøskulptur formidler luftkvalitet

I strålende solskinn stod ordfører Monica Myrvold Berg torsdag formiddag for den offisielle åpningen av miljøskulpturen Skynja i Strømsøhagen. Miljøskulpturen skal gjennom lys og farger skape bevissthet rundt luftkvalitet og hva vi kan gjøre for å forbedre den.

Parkeringsplasser for elsparkesykler virker om de er plassert riktig

I juni 2021 ble tjue parkeringsplasser for elsparkesykler malt opp i Drammen sentrum, med mål om å forbedre parkeringen. Oppmalte parkeringsområder for elsparkesykler kan ha god effekt mot feilparkeringer og kaos, men plasseringen avgjør om de benyttes eller ikke. Det kommer frem i en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt.

Installasjon montert på Knutepunkt Strømsø

I disse dager er en utendørs digital installasjon satt opp i hagen på Knutepunkt Strømsø. Når alt er på plass og ferdig installert skal innbyggere kunne se hvordan luftkvaliteten er i Drammen.