Søkbare tilskuddsordninger

Potten for åpne kulturarrangement er nå tom for året 2022 og man må nå søke på andre ordninger.

Vi minner også om at søknader på 100 000 og over, og søknader med totalbudsjett over 1 million, må påregnes ekstra behandlingstid da disse søknadene skal behandles politisk i Hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet.

Tilskudd kunst og allmennkultur

Prosjekter, produksjoner og diverse tiltak:

Festival og arrangement:

Driftstilskudd for kulturlivet, frivillige lag og foreninger:

Tilskudd helse og sosiale formål

Politisk behandling av søknader er satt til marsmøte. Ta kontakt med Brynjar.Thorgersen.Nyborg@drammen.kommune.no eller på tlf. 954 30 654 for ytterligere spørsmål og informasjon.

Utlysning IMDI-midler

Søknadsskjema for 2022 er nå lagt ut. Søknadsfristen er 25. februar. For mer informasjon ta kontakt med Safia Hussein Ali Grand.

Utlysning BUFDIR-midler

Søknadsfrist: 17. desember 2021.

Det arrangeres felles informasjonsmøte om tilskuddsordningen torsdag 2. desember 2021 kl. 16.00 – 18.00 i kantina på knutepunkt Strømsø. For mer info kontakt marie.josee.boily@drammen.kommune.no som er kontaktpersonen for ordningen.

Tilskudd idrett og friluftsliv

Spørsmål og yttligere informasjon rundt de tilskuddsordninger for idrett og friluftsliv kan man kontakt med Ingvild Aarland

Regionale og nasjonale tilskudd

Frivillige lag og foreninger kan søke etter tilskudd blant flere tusen økonomiske støtteordninger. Både regionalt, nasjonale og noen nordiske.