Søkbare tilskuddsordninger

Potten for åpne kulturarrangement og husleiestøtte til Drammen Scener er nå tom for året 2022 og man må nå søke på andre ordninger.

Vi minner også om at søknader på 100 000 og over, og søknader med totalbudsjett over 1 million, må påregnes ekstra behandlingstid da disse søknadene skal behandles politisk i Hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet.

Tilskudd kunst og allmennkultur

Prosjekter, produksjoner og diverse tiltak:

Festival og arrangement:

Driftstilskudd for kulturlivet, frivillige lag og foreninger:

Tilskudd helse og sosiale formål

Tilskudd idrett og friluftsliv

Spørsmål og yttligere informasjon rundt de tilskuddsordninger for idrett og friluftsliv kan man kontakt med Ingvild Aarland

Regionale og nasjonale tilskudd

Utlysning IMDI-midler

Søknadsskjema for 2023 blir lagt ut mot slutten av 2022. 

Utlysning BUFDIR-midler

Søknadsfrist: 18.november 2022 frivillige organisasjoner, 13. november 2022 kommunale søknader .

For mer informasjon ta kontakt med marie.josee.boily@drammen.kommune.no som er kontaktpersonen for ordningen.

Tilskuddsportalen

Frivillige lag og foreninger kan søke etter tilskudd blant flere tusen økonomiske støtteordninger. Både regionalt, nasjonale og noen nordiske.