Søkbare tilskuddsordninger

Søknader som er skal til politisk behandling i Hovedutvalg for kultur, idrett og frivillig må vente til møte 3. mai

Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner 2023 - søknadsfrist 25. februar

Vi minner også om at søknader på 100 000 og over, og søknader med totalbudsjett over 1 million, må påregnes ekstra behandlingstid da disse søknadene skal behandles politisk i Hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet.

Tilskudd kunst og allmennkultur

Prosjekter, produksjoner og diverse tiltak:

Festival og arrangement:

Driftstilskudd for kulturlivet, frivillige lag og foreninger:

Tilskudd helse og sosiale formål

Tilskudd idrett og friluftsliv

For spørsmål og ytterligere informasjon rundt tilskuddsordninger for idrett og friluftsliv kan du ta kontakt med Ingvild Aarland

Regionale og nasjonale tilskudd

Utlysning IMDI-midler

Søknadsfrist er 25. februar 2023.

Utlysning BUFDIR-midler

Søknadsfrist: 18.november 2022 frivillige organisasjoner, 13. november 2022 kommunale søknader .

For mer informasjon ta kontakt med marie.josee.boily@drammen.kommune.no som er kontaktpersonen for ordningen.

Tilskuddsportalen

Frivillige lag og foreninger kan søke etter tilskudd blant flere tusen økonomiske støtteordninger. Både regionalt, nasjonale og noen nordiske.