21. april vedtok Hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet nye retningslinjer for kommunens tilskudd for allmennkultur, arrangement, husleiestøtte og festivaler. Idretten ble ikke harmonisert i denne omgangen. Tilskuddene blir lagt ut fortløpende og etterhvert som søknadsfristene nærmer seg.

Tilskudd kunst og allmenn kultur

Prosjekter, produksjoner og diverse tiltak:

Festival og arrangement:

Driftstilskudd for kulturlivet, frivillige lag og foreninger:

Tilskudd idrett og friluftsliv

Spørsmål og yttligere informasjon rundt de tilskuddsordninger for idrett og friluftsliv kan man kontakt med Christine Svoren

Tilskudd helse og sosiale formål

Regionale og nasjonale tilskudd

Frivillige lag og foreninger kan søke etter tilskudd blant flere tusen økonomiske støtteordninger. Både regionalt, nasjonale og noen nordiske. 

Andre søknadsordninger

Utlysning BUFDIR-midler

Utlysning IMDI-midler