Regionsenter for kultur

Satsingen regionsenter for kultur er med på å oppfylle flere av målene i kommuneplanens samfunnsdel. Drammen representerer et regionalt tyngdepunkt.

Kommunens plassering i regionen er en fordel, men fører også til at det er enkelt for publikum å oppsøke andre steder/ byer. Kommunen bør arbeide for at det blir produsert attraktiv kunst og kultur som bidrar til at publikum og utøvere fra regionen tiltrekkes Drammen.

I Kommuneplanens samfunnsdel fremheves ambisjonen om at Drammen skal være attraktiv for både innbyggere, besøkende og næringsdrivende. Kommunen skal fremstå for næringslivets førstevalg. Det gir noen føringer for denne satsingen. Skal kommunen være en regionaktør av betydning på kunst og kulturfeltet må det legges til rette for aktører som kan ha betydning for dette.

Institusjoner og aktører innen kunst og kultur er sentrale bidragsytere til kommunens aktivitet, særpreg og identitet, og er avgjørende for attraktiviteten. Parallelt må det tilbys gode forutsetninger som gjør det mulig for kunst- og kulturarbeidere å etablere seg og å drive i Drammen. Det er behov for å skape attraktivitet for hele bredden av det profesjonelle kunst- og kulturlivet for å understøtte målet om regionsenter for kultur.

Tiltak

Dette gjør vi, beskrivelse og henvisning til kommuneplanens samfunnsdel.

Målet er å samle kulturaktører og relevant næringsliv om å skape attraktivitet for hele bredden av det profesjonelle kunst- og kulturlivet.

Henvisning til kommuneplanens samfunnsdel

Bruker Drammens fortrinn og unike plassering sentralt på Østlandet.

Drammensbiblioteket som regional arena for litteratur, språk og debatt. Drammensbiblioteket har et profesjonelt arrangementstilbud som er attraktivt og inspirerende og når et bredt publikum.

Henvisning til kommuneplanens samfunnsdel

Videreutvikler posisjonen som kultursenter i regionen.

Videreutvikling av Fossekleiva og andre profesjonelle scener i Drammen som møteplass for at regionale og nasjonale kulturaktører vil bidra til at Drammen tiltrekker seg ulike kulturmiljøer og aktører.

Henvisning til kommuneplanens samfunnsdel

Videreutvikler posisjonen som kultursenter i regionen.

Med en fremtidsrettet arrangementsstrategi og samarbeidskultur satses det på å tiltrekke kulturaktører til kommunen. Med åpenhet og positiv holdning til nye ideer er vi en «ja kommune» for profesjonelle kulturaktører.

Henvisning til kommuneplanens samfunnsdel

Arbeider for god samhandling mellom næringsliv, politikk og administrasjon.