Servicevennlig kommune i plan- og byggesaker

Satsingen «Servicevennlig kommune i plan- og byggesaker» er med på å oppfylle flere av målene i kommuneplanens samfunnsdel.

Satsingen er et viktig konkurransefortrinn for nærings-attraktivitet og bolig- og næringsvekst, og skal gi tydelige og gode rammebetingelser.

Å være en servicevennlig kommune betyr ikke at man kan si «ja» til alt, det handler om god service, som å møte næringsliv og innbyggere med velvilje, serviceinnstilling og effektiv saksbehandling.

Tiltak

Dette gjør vi, beskrivelse og henvisning til kommuneplanens samfunnsdel.

Organisasjonsutvikling med næringsvennlig kommune videreføres i linjen. Vi etablerer faste rutiner både med hensyn til form for dialog (brev, e-post, telefon), økt tilgjengelighet og informasjon på kommunens nettsider.

Henvisning til kommuneplanens samfunnsdel

Møter næringslivet og innbyggere med velvilje, serviceinnstilling og effektiv saksbehandling.

Møteplass for dialog mellom administrasjon, eiendomsbransjen og andre som jobber med byutvikling, for gjennomføring av politiske vedtak.

Henvisning til kommuneplanens samfunnsdel

Etablerer attraktive fysiske og digitale møteplasser som sikrer god dialog mellom kommune og næringsliv.

For eksempel digital tidslinje.

Henvisning til kommuneplanens samfunnsdel

Bygger kultur for nytenking, digitalisering og tilpasningsdyktighet.