Om tjenestene

Temaplan for tekniske tjenester omfatter følgende tre programområder: Utbygging og samferdsel, Vann, avløp og renovasjon og Arealplan, klima og miljø.

Utbygging og samferdsel

Utbygging og samferdsel omfatter utbygging, forvaltning og drift av veier, gater, parker og plasser i Drammen kommune, samt myndighetsutøvelse innen disse fagområdene.

Dette inkluderer byggherre-ansvaret for utbygging av kommunal infrastruktur, i tillegg til prosjektutvikling, forhandling og oppfølging av utbyggingsavtaler med eksterne utbyggere, i tilknytning til kommunal infrastruktur. Kommunal forvaltning, myndighetsutøving og håndheving av parkering ligger også til programområdet.

Vann, avløp og renovasjon

Vann, avløp og renovasjon omfatter utbygging, vedlikehold og drift av kommunens vann- og avløpstjenester. Drammen kommune eier Glitrevannverket IKS sammen med Lier og Asker kommuner og Blindevannverket IKS sammen med Holmestrand kommune. Kommunal renovasjon omfattes også av programområdet, men ivaretas av Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD). Drammen kommune eier det interkommunale selskapet sammen med kommunene Lier, Øvre Eiker, Modum og Sigdal.

Arealplan, klima og miljø

Arealplan, klima og miljø omfatter arealplanlegging, byggesaksbehandling, geodata/karttjenester, landbruks- og miljøforvaltning, bevillingssaker, samt koordinering av kommunens klimaarbeid.